ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

αλληλεγγύη

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

(Ν.4320/2015)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής αιτήσεων: Μέχρι την 20η Μαίου 2015


 

1. ΑΙΤΗΣΗ

Υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σε εφαρμογή που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ypakp.gr/πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης). Για αιτούντες που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό μέσο εισόδου στο διαδίκτυο, η αίτηση συμπληρώνεται και στα ΚΕΠ από υπάλληλο βάσει των όσων δηλώνουν οι αιτούντες.

Η παραπάνω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης):

 • Αστυνομική ταυτότητα (δικαιούχου – ζευγαριού και όσων εξαρτώμενων μελών διαθέτουν ταυτότητα).
 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ (δικαιούχου – ζευγαριού και όσων εξαρτώμενων μελών διαθέτουν ΑΦΜ).
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα (2014) (δικαιούχου – ζευγαριού και όσων  εξαρτώμενων μελών υποβάλλουν φορολογική δήλωση).
 • Κάρτα ανεργίας [δικαιούχου – ζευγαριού και των εξαρτώμενων μελών από 18-25 ετών (για τις περιπτώσεις ανέργων και μακροχρόνια ανέργων)].
 • Καταθέσεις (αθροιστικό ποσό) του δικαιούχου – ζευγαριού και των εξαρτώμενων μελών (όλης της οικογένειας).
 • Λογαριασμός ΔΕΗ (πρόσφατος), όπου αναγράφεται ο αριθμός παροχής.
 • Δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) φορολογικής δήλωσης έτους 2014 (όπου αναγράφεται η αξία της ακίνητης περιουσίας / από λογιστή, αρχείο ενδιαφερομένου, ΔΟΥ κ.λ.π.).

 

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Είναι όσοι πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

Οικογενειακή κατάσταση

Ετήσιο Εισόδημα

Μεμονωμένο άτομο

2.400 €

Οικογένεια (ζευγάρι) χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος

3.600 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη

4.200 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη

4.800 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη

5.400 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη

6.000 €

 

 • Έτος εισοδήματος: 2014 (εισοδήματα αποκτηθέντα μέσα στο 2013).
 • Το δηλωνόμενο εισόδημα θα είναι το συνολικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογένειας, αφού αφαιρεθούν οι φόροι και η εισφορά αλληλεγγύης.
 • Δεν λαμβάνεται υπόψη, ούτε δηλώνεται το τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη κι αν είναι μεγαλύτερο του αποκτηθέντος.
 • Στο εισόδημα περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα, βοηθήματα κ.λπ., εκτός από: διατροφές ανηλίκων τέκνων, επίδομα αναδοχής, εξωϊδρυματικά επιδόματα, επιδόματα αναπηρίας.
 • Συγχρόνως, δεν θα πρέπει να έχουν:
 • Ακίνητη περιουσία αξίας μεγαλύτερης των 90.000 € αν είναι μεμονωμένο άτομο, όριο που αυξάνεται κατά 10.000 € για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο μέλος ή 15.000 € για κάθε ενήλικο μέλος, μέχρι τις 200.000 €.
 • Καταθέσεις, αθροιστικά όλων των μελών της οικογένειας, (τις δηλώνουν μόνοι τους στην αίτηση) διπλάσιες από το εισοδηματικό όριο της κατηγορίας τους, δηλαδή:

 

Καταθέσεις (βάσει οικογενειακής κατάστασης)

Συνολικό ύψος καταθέσεων

Μεμονωμένο άτομο

4.800 €

Οικογένεια (ζευγάρι) χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος

7.200 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη

8.400 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη

9.600 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη

10.800 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ήάτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη

12.000 €

 

3. ΠΑΡΟΧΕΣ

α. Δωρεάν επανασύνδεση κομμένης ηλεκτρικής παροχής στην κύρια κατοικία και παροχή δωρεάν ποσότητας ρεύματος 300 kwh ανά μήνα (1.200 kwh ανά τετράμηνο).
 
β. Επίδομα ενοικίου: 70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 € ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας και μέχρι 220 ευρώ μηνιαίως.
 
γ. Επιδότηση σίτισης: δίνεται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας για την προμήθεια τροφίμων από καταστήματα. Κάθε μήνα η κάρτα πιστώνεται με το δικαιούμενο από κάθε άτομο ή οικογένεια ποσό (70 €/μήνα για το μεμονωμένο άτομο και 30 € ανά μήνα για κάθε επιπλέον άτομο της οικογένειας και μέχρι 220 ευρώ μηνιαίως).
 .
.
.
 • ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ καμία παροχή άτομα που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» ή φιλοξενούνται σε ιδρύματα.
 • ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ παροχή ρεύματος άτομα που φιλοξενούνται.
 • ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ επίδομα ενοικίου όσοι: διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία
 • στα όρια του Νομού στον οποίο ζουν μονίμως,  παίρνουν επίδομα ενοικίου από άλλο φορέα, ενοικιάζουν κατοικία από συγγενείς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

 

(Σχετικά ΦΕΚ: 29/τ.Α’/2015 και 577/τ.Β’/09-04-2015). 

Τηλέφωνα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Αλεξάνδρειας:

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. Αλεξάνδρειας: 23333 50204 – 7, Fax : 23330 22587
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. Πλατέος: 23333 50400, Fax: 23330 53911
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. Μελίκης: 23313 52301, Fax: 23310 82318
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. Καβασίλων:  23313 51804 – 7, Fax: 23310 77179

.

.

.

Μαθήματα μουσικών οργάνων για τη στελέχωση της Δημοτικής Φιλαρμονικής

filarmoniki
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
…..
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
…..
Η Κ.Ε.Δ.Α. ενημερώνει τους δημότες της ότι ξεκίνησαν μαθήματα μουσικών οργάνων για τη στελέχωση της Δημοτικής Φιλαρμονικής, υπό την διεύθυνση του νέου μαέστρου κ.  Εμμανουήλ Τσιαούση.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη από τις 16.00 έως τις 21.00 στο κτήριο της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου μας  (κτήριο πρώην Ψυχούλα στην περιοχή Αμπελοτόπων).
Τα μαθήματα γίνονται δωρεάν και για την εκπαίδευση των μαθητών η Κ.Ε.Δ.Α. διαθέτει όργανα και στολές χωρίς καμία επιβάρυνση για τους γονείς.
Το μόνο που χρειάζεται είναι θέληση και μεράκι για τη μουσική!
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:
23330 53452     στην ΚΕΔΑ καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες.
23330 25998     στην Φιλαρμονική μόνο Τετάρτη από τις 16.00 έως τις 21.00
 …..
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
.
.
.
.

Δωρεάν Κοινωνικό Ιατρείο στη Μελίκη για παιδιά ως 18 ετών

doctor

Το ΔΣ του Συλλόγου Παλατιτσιωτών, μετά από συνεννόηση με το ΔΣ του Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης και Περιχώρων ανακοινώνουν ότι το Σάββατο 18 Απριλίου 2015 και ώρα 09:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί δωρεάν κοινωνικό ιατρείο, στο χώρο των γραφείων του Λαογραφικού Ομίλου Μελίκης.

Το ιατρείο θα αφορά το παιδί και την πρόληψη υγείας του και θα μπορούν να το επισκεφθούν παιδιά μέχρι 18 ετών. Το ιατρείο υποστηρίζεται από τους εξής εθελοντές ιατρούς: Αραμπατζή Μαρία – παιδίατρος Φράγκου Κατερίνα – οφθαλμίατρος Χωλίδου Παρασκευή – ωτορινολαρυγγολόγος.

Ειδικότερα την οφθαλμίατρο, θα επισκεφθούν παιδιά ηλικίας 3,5-4 ετών για έλεγχο όρασης και στραβισμού. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, αλλά και για την ομαλή λειτουργία του ιατρείου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Παρχαρίδου Μαρία τηλ. 6944374854 και ώρες 17:00 – 20:00 και να δηλώστε την επίσκεψη σας.

Συνάντηση της υπό σύσταση Θεατρικής Ομάδας Μελίκης, στις 20-4-15

taylor-theatre

Πρώτη επίσημη συνάντηση της υπό σύσταση Θεατρικής Ομάδας Μελίκης, με τον Ηθοποιό και Σκηνοθέτη κύριο Οδυσσέα Γωνιάδη, ο οποίος διετέλεσε επί σειρά ετών καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας και έχει σκηνοθετήσει μεγάλο αριθμό παραστάσεων σε όλη την Ελλάδα.

Καλούνται, όσοι ενήλικες και μαθητές είχαν εγγραφεί ως ενδιαφερόμενοι στην προηγούμενη συνάντηση άλλα και όσοι δεν είχαν προλάβει να δηλώσουν συμμετοχή, να παραβρεθούν την Δευτέρα 20 Απριλίου 2015, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρώην Δημαρχείου Μελίκης.

Υπενθυμίζεται ότι σ’ αυτήν την πρώτη συνάντηση με τον κύριο Γωνιάδη, είναι επιβεβλημένη η παρουσία όλων μας!

Ο κύριος Οδυσσέας Γωνιάδης είναι υπεύθυνος Θεατρικής Αγωγής στον Δήμο Αλεξάνδρειας και έρχεται στη Μελίκη με προτροπή της Κ.Ε.Δ.Α. του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

Η συντονιστική επιτροπή

Τσιπρόπουλος Αντώνιος

Τσιμοπούλου-Τσουνοπούλου Ελένη

Ακριτίδης Αλέξανδρος

Τζουνοπούλου Παναγιώτα

Μαντζωλόπουλος Θωμάς

Aνακοίνωση προς τους κατόχους σημείων υδροληψίας

ΓΕΩΤΡΉΣΕΙΣ

Ανακοίνωση του Δήμου Αλεξάνδρειας προς τους κατόχους σημείων υδροληψίας

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξάνδρειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Οι κάτοχοι ενεργών σημείων υδροληψίας που έχουν υποβάλλει έως και τις 31-12-2014 αίτηση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, υποχρεούνται έως και τις 30 Απριλίου 2015 να καταθέσουν αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης νερού για τα εν λόγω σημεία υδροληψίας.
Όσοι κάτοχοι σημείων υδροληψίας (πηγάδια, γεωτρήσεις κλπ), ενεργών και μη, δεν έχουν λάβει ποτέ σχετική άδεια ή αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν από τις 20-12-2005 και δε δήλωσαν εμπρόθεσμα (έως 31-12-2014) την υδροληψία που διαθέτουν στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, έχουν τη δυνατότητα υποβολής σχετικής αίτησης, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί εκπρόθεσμης υποβολής αιτήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 17.3 της ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878 Β’).
Η υποβολή των παραπάνω αιτήσεων γίνεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου (πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2333350127, αρμόδιος υπάλληλος Στάμος Δημήτριος).
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  Γ.  ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ

serafio30-3-2011a
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην περιβαλλοντική ευαισθησία των δηµοτών που µε την ενεργή τους παρέµβαση συµβάλλουν στην υπεράσπιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του κοινωνικού συµφέροντος, ενημερώνει το κοινό ότι:
Για την αποκομιδή των κομμένων χόρτων και δέντρων από τον καθαρισμό οικοπέδων, οι ιδιοκτήτες πρέπει να έρχονται σε επαφή με την υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αλεξάνδρειας (τηλέφωνα: 2333350147 & 8) ΠΡΙΝ προβούν στον καθαρισμό, ώστε να τους υποδειχθεί η ημέρα που μπορεί να γίνει αποκομιδή των χόρτων από το φορτηγό του Δήμου.
Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθεί το φαινόμενο να γεμίζουν οι κάδοι και να μη μπορούν να δεχθούν τα απορρίμματα των συμπολιτών τους.
Εάν οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα αποκομιδής των κλαδιών δέντρων, μπορούν να τα μεταφέρουν με ίδια μέσα στο Σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων, όπου ο Δήμος Αλεξάνδρειας, με ειδικούς κλαδοθρυμματιστές θα προβαίνει στην κοπή τους.
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η εναπόθεση χόρτων και κλαδιών μέσα ή έξω από τους κάδους απορριμμάτων της γειτονιάς τους και στα πεζοδρόμια.
Πρέπει όλοι μαζί να συμβάλλουμε σε μια βιώσιμη τοπική κοινωνία.