Ανακομιδή οστών στα Κοιμητήρια της Κοινότητας Μελίκης

1. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 1 περ. η του Νόμου 4555/18 και με την Εγκύκλιο 49 του Υπουργείου Εσωτερικών, Κεφ. 3, εμπίπτει στις αρμοδιότητές των Προέδρων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων η εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση και ευταξία των κοιμητηρίων, καθώς και ζητήματα που αφορούν τις ταφές, κατασκευές τάφων και ανακομιδές οστών.

2. Σύμφωνα με το υπ αριθμ. 2/08-01-2020 έγγραφο του ΕκκλησιαστικούΣυμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Μελίκης, μας επισημάνθηκε πως οι κενές θέσεις ταφής των κοιμητηρίων Μελίκης είναι μόλις τρεις (3) ενώ ο μέσος όρος θανόντων κατ’ έτος είναι σαράντα (40) Δημότες.

3. Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω στοιχεία και αναλογιζόμενοι το κατεπείγον του ζητήματος που έχει προκύψει, το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Μελίκης συνεδρίασε, και με την 04/2020 πράξη του, πρότεινε την έγγραφη ειδοποίηση των οικογενειών των θανόντων, για τους οποίους διανύεται το δέκατο έτος από την χρονολογία ταφής τους, ώστε να προβούν στην άμεση ανακομιδή των οστών των οικείων προσώπων τους. Συγκεκριμένα ζητείται η ανακομιδή οστών θανόντων, που έχουν ενταφιαστεί από το έτος 2010 και παλαιότερα καθώς και η κατάργηση ενός συγκεκριμένου κενού ταφικού μνημείου, καθώς έχει ήδη πραγματοποιηθεί η ανακομιδή των οστών από την οικογένεια.

4. Κατανοούμε απόλυτα πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, αλλά η πίεση χρόνου και η έλλειψη διαθέσιμου χώρου, μας επιτάσσει να αντιμετωπίσουμετο ζήτημα με την πρέπουσα προσοχή. Εάν επίσης είναι αναγκαίο, θα είμαστε στην διάθεσή σας για να συζητήσουμε το θέμα σε όποιο επίπεδο επιθυμείτε (διαδικασία,οικονομικό σκέλος κτλ).

Με εκτίμηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ