Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης

συμβούλιο

Το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μελίκης έχει ως εξής:

* * * * * * * * *

Καραγκιόζογλου Βασιλική – Πρόεδρος

Νικολέτα Τσιπροπούλου – Μέλος

Ματζολόπουλος Θωμάς – Μέλος

Καρέλης Ιωάννης – Μέλος

Αλεξίου Δημήτριος – Μέλος

Κωνσταντίνος Θεοδωρακέλης – Μέλος

Αλεξίου Αθανάσιος – Μέλος